Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

*Certyfikaty i opinie

KOLAGEN naturalny

Odkrycie metody ekstrakcji kolagenu w fazie rozwojowej potrójnej helisy, występującej dotychczas tylko w organizmach żywych jest w środowisku naukowym faktem jeszcze mało znanym - nawet w Polsce, gdzie metodę tę opracowano. Wywołało to ok. 2000 r. prawdziwą sensację. Badania nad zachowaniem się i wpływem kolagenu na organizm ludzki są zaskakujące, a w niektórych przypadkach szokujące. Wielu naukowców wyniki badań wprowadzają w zakłopotanie, gdyż wybiegają poza dotychczasową wiedzę biologiczną. Dla przykładu, produkty rozpadu kolagenu, jako jedyne naturalne białko, jest w stanie przedostać się przez ochronną barierę naskórka, co w świetle dotychczasowej wiedzy, było niemożliwe. Materiał badawczy jest nowy i dostarcza nowych, niedostępnych dotąd możliwości badań i poszerzenia wiedzy o organizmie ludzkim i życiu w ogóle.


Kolagen jest najważniejszym dla organizmu białkiem, a zarazem jest najmniej przez naukę dotąd poznany. W odróżnieniu do genomu ludzkiego, który zdradził już naukowcom wiele sekretów, kolagen wciąż jest tajemnicą. Wyizolowanie kolagenu w postaci potrójnej helisy wydaje się być ogromnym krokiem w kierunku jego głębszego poznania.


W różnych instytucjach i uniwersytetach prowadzone są różnego rodzaju badania nad kolagenem, jednak, ze względu na znikomą świadomość jego istnienia, ich zakres jest jeszcze stosunkowo niewielki niemniej bardzo obiecujący. Podobnie dzieje się z nieśmiałymi jeszcze próbami stosowania kolagenu w praktyce klinicznej. Pomijając fakt nieświadomości jego istnienia, wielu lekarzy lekceważy jego postulowany wpływ. Wielu zaś podchodzi ze zdrową rezerwą, co jest oczywiście zrozumiałe ze względu na małą dostępność udokumentowanych badań i znikomą literaturę tematu. Niemniej nieliczni lekarze stosują polski kolagen w praktyce klinicznej na niektóre schorzenia lub dolegliwości. Jednym z tych pionierów jest dr. S. A. Batieczko z Ukrainy, który ma obecnie największe doświadczenie w zastosowaniu kolagenu w praktyce klinicznej. Wyniki opisał w książce poświęconej kolagenowi: "Nowa strategia zachowania zdrowia i przedłużenia młodości" (Odessa 2007). Są one niezwykle obiecujące, ocierają się wręcz o "medical fiction". Tym bardziej hydrat kolagenu powinien skłaniać naukowców do głębszego zapoznania się z nim.


Dotychczasowe badania w sposób naturalny skierowane były wokół zastosowań kosmetycznych, gdyż od dawna znany jest wpływ utraty kolagenu na powstawanie zmarszczek i starzenie się organizmu. Jako pierwsze robiły je koncerny kosmetyczne zainteresowane sensacyjnym polskim wynalazkiem. Wyniki były bardzo obiecujące. W ich świetle hydrat kolagenu jawił się jako rewolucja kosmetyczna. Niestety, ówczesna formuła kolagenu zachowująca swoją postać w przedziale 5-15oC uniemożliwiała jego dystrybucję, a tym samym możliwość odpowiednich zysków finansowych. Koncerny przestały się interesować kolagenem, przez co zniknęło także zainteresowanie medialne tym tematem. Braki perspektyw finansowych w ówczesnym czasie nie zmieniają jednak wartości obiektywnych hydratu kolagenu.

Dalsze badania prowadzone były głównie w Polsce i skierowane były na odkrycie mechanizmów działania kolagenu w skórze, które były obserwowalne, lecz jeszcze nie poznane. Najwięcej uwagi poświęcono procesowi transdermalności. Zdolność taka została niezbicie dowiedziona w badaniach w Wojskowym Instytucie Chemicznym w Warszawie w 2006 r.


Kolejne badania prowadzono w Centrum Chemii Polimerów Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu, które udowodniły istotny wpływ polskiego hydratu kolagenu na namnażanie ludzkich fibroblastów w hodowlach in vitro.
W Zakładzie Chemii Uniwersytetu Gdańskiego prowadzono badania pod kierownictwem prof. dr hab. Z. Mackiewicza, w wyniku których opisano mechanizm transdermalności oraz procesy lipofilizacji produktów rozpadu potrójnej helisy kolagenowej.
W Akademii Medycznej w Białymstoku w badaniach pod kierunkiem prof. E. Bańkowskiego odkryto zdolność kolagenu do agregacji płytek krwi, istnienie w nich czynnika stymulującego kolagenezę oraz istnienie w osoczu krwi białek zawierających aminokwas hydroksyprolinę.
Badania naukowe prowadzono także w nielicznych ośrodkach zagranicznych.
W laboratorium Szpitala Uniwersytetu Fudan w Chinach prof. Yuan Yong Xi dowiedziono aktywności biologicznej produktów rozpadu potrójnej helisy kolagenowej na np. promotor genu VEGF (czynnik wzrostu śródbłonka naczyń krwionośnych ) oraz na gen Hsp70.I.
W Rosji badania nad hydratem kolagenu prowadzili naukowcy Polikliniki Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej: B.J. Bogdanow, K.B. Bolszakow i D. S. Michajłow. Wyniki ich prac potwierdzają aktywność biologiczną dysymilatów kolagenu oraz ich transdermalność przy użyciu metody biopsji okolic okołofibroblastowych oraz zadawania hydratu izotopami.
Ponadto immunolog i dermatolog dr W. Brajczewska-Fischer wskazuje w artykule opublikowanym w Oncology Raports z 2005 r. tom 14, wpływ aminokwasów lizyny i proliny pochodzących z rozpadu helisy kolagenowej w środowisku witaminy C oraz polifenoli na hamowanie tworzenia się naczyń krwionośnych w tkance nowotworu. Dalej autorka wskazuje na prace noblisty prof. Linusa Paulinga, który potwierdza hamujący wpływ kolagenu suplementowanego na wydzielanie stymulatorów angiogenezy, w tym na promotor genu VEGF.

Powyższe badania rzucają pewne światło na możliwości zastosowania hydratu kolagenu (KOLAGENU NATURALNEGO W ŻELU). W ich świetle wybiega on daleko poza zastosowanie czysto kosmetyczne i jawi się jak wierzchołek góry lodowej, której badania odsłonią wiele nieznanych faktów. Są to badania jeszcze nieliczne, a literatura na temat hydratu kolagenu również jeszcze skąpa. Dostrzegalne są zaś możliwości badań nad zastosowaniem kolagenu w szeroko rozumianej medycynie, gdyż kolagen jest głównym składnikiem tkanki łącznej i to jego kondycja decyduje o jakości procesów ogólnofizjologicznych organizmu. Na pierwszym planie plasuje się tutaj dermatologia i immunologia, ale także rehabilitacja, medycyna sportowa, dietetyka i tzw. medycyna profilaktyczna, dla których kolagen otwiera nieznane dotąd możliwości badań i zastosowań leczniczych i biokorekcyjnych.

KOLAGEN NATURALNY


Certyfikaty i atesty

Kapituła Znaku „Najlepsze w Polsce” (dawniej „Dobre bo polskie”) – przy Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu -  ogłosiła, że Colway ma odtąd prawo firmować tym prestiżowym znakiem swoje produkty i swoje usługi.KOLAGEN naturalnyKOLAGEN naturalny